Speuren naar fragmenten

Bij de tentoonstelling in Utrecht over fragmenten van middeleeuwse handschriften uit de collecties van Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waarover ik hier in september de bijdrage Pieces of pachment in Utrecht schreef, verscheen ook de bundel Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten, Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet (red.) (Hilversum 2018), een boek met artikelen over deze fragmenten en het onderzoek ernaar. Marco Mostert schreef voor deze bundel het artikel ‘Verbruikt, hergebruikt en bestudeerd. Over het onderzoek naar fragmenten van handschriften’ (p. 12-19, 269-272). Dit artikel biedt een status quaestionis van het onderzoek naar handschriftelijke fragmenten. Mostert kijkt ook naar de verschillende vormen die het onderzoek naar fragmenten in de loop der jaren van de 20e en de vroege 21e eeuw heeft aangenomen. Hij constateert een grote diversiteit aan benaderingen. In dit rijk geannoteerde artikel wijst Mostert op een aantal lopende onderzoeksprojecten en biedt hij ook de nodige verwijzingen naar relevante literatuur.

Voor mij was Mosterts artikel een aansporing om op deze blog een overzicht te bieden van online projecten rond fragmenten uit middeleeuwse handschriften. In eerste instantie bouw ik daarbij voort op de lijst van projecten bij het project Lost Manuscripts (University of Essex), maar ik voeg daaraan een selectie toe van gedrukte catalogi in boekvorm van handschriftenfragmenten in bibliotheken en archieven. De titels zijn per land alfabetisch op plaatsnaam geordend. Het spreekt voor zich dat dit overzicht niet compleet is. De nadruk ligt in eerste instantie op recent verschenen catalogi. In enkele Scandinavische landen bestaan er juist nationale online overzichten van middeleeuwse fragmenten. Uiteraard wil ik in de loop van de tijd dit overzicht uiteraard aanvullen en actualiseren. Misschien is dit ook een moment om op te merken dat daarbij de behoefte blijft bestaan aan de overzichten van nieuwe publicaties over handschriften zoals Ed van der Vlist (Koninklijke Bibliotheek) de afgelopen tien jaar heeft verzorgd op Bifolium (UB Groningen).

Zusammenfassung

Dieser Beitrag bietet eine Einleitung zur den neuen Seite dieses Blogs über Projekte mit Fragmenten wobei erstens digitale Projekte und zweitens (neuere) Katalogen handschriftlicher Fragmenten verzeichnet werden.

Sommaire

Ici on trouve une introduction à mon petit catalogue des projets en ligne sur les fragments médiévaux et des catalogues des bibliothèques et archives avec ces fragments.

Summary

This post offers a short introduction to the new page of my blog about online projects dealing with medieval manuscript fragments and recent catalogues of such fragments.Diesen Blogbeitrag zitieren
Otto Vervaart (2018, 22. November). Speuren naar fragmenten. Glossae. Abgerufen am 23. Juni 2024, von https://doi.org/10.58079/p3m7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.