Speuren naar fragmenten

Bij de tentoonstelling in Utrecht over fragmenten van middeleeuwse handschriften uit de collecties van Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waarover ik hier in september de bijdrage Pieces of pachment in Utrecht schreef, verscheen ook de bundel Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten, Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet (red.) (Hilversum 2018), een boek met artikelen over deze fragmenten en het onderzoek ernaar. Marco Mostert schreef voor deze bundel het artikel ‘Verbruikt, hergebruikt en bestudeerd. Over het onderzoek naar fragmenten van handschriften’ (p. 12-19, 269-272). Dit artikel biedt een status quaestionis van het onderzoek naar handschriftelijke fragmenten. Mostert kijkt ook naar de verschillende vormen die het onderzoek naar fragmenten in de loop der jaren van de 20e en de vroege 21e eeuw heeft aangenomen. Hij constateert een grote diversiteit aan benaderingen. In dit rijk geannoteerde artikel wijst Mostert op een aantal lopende onderzoeksprojecten en biedt hij ook de nodige verwijzingen naar relevante literatuur.

Voor mij was Mosterts artikel een aansporing om op deze blog een overzicht te bieden van online projecten rond fragmenten uit middeleeuwse handschriften. In eerste instantie bouw ik daarbij voort op de lijst van projecten bij het project Lost Manuscripts (University of Essex), maar ik voeg daaraan een selectie toe van gedrukte catalogi in boekvorm van handschriftenfragmenten in bibliotheken en archieven. De titels zijn per land alfabetisch op plaatsnaam geordend. Het spreekt voor zich dat dit overzicht niet compleet is. De nadruk ligt in eerste instantie op recent verschenen catalogi. In enkele Scandinavische landen bestaan er juist nationale online overzichten van middeleeuwse fragmenten. Uiteraard wil ik in de loop van de tijd dit overzicht uiteraard aanvullen en actualiseren. Misschien is dit ook een moment om op te merken dat daarbij de behoefte blijft bestaan aan de overzichten van nieuwe publicaties over handschriften zoals Ed van der Vlist (Koninklijke Bibliotheek) de afgelopen tien jaar heeft verzorgd op Bifolium (UB Groningen).

Zusammenfassung

Dieser Beitrag bietet eine Einleitung zur den neuen Seite dieses Blogs über Projekte mit Fragmenten wobei erstens digitale Projekte und zweitens (neuere) Katalogen handschriftlicher Fragmenten verzeichnet werden.

Sommaire

Ici on trouve une introduction à mon petit catalogue des projets en ligne sur les fragments médiévaux et des catalogues des bibliothèques et archives avec ces fragments.

Summary

This post offers a short introduction to the new page of my blog about online projects dealing with medieval manuscript fragments and recent catalogues of such fragments.

Pieces of parchment in Utrecht

Cover "Perkament in stukken"On September 20, 2018, the Utrecht Archives (Het Utrechts Archief) opened the exhibition Perkament in stukken [Parchment in pieces] with medieval manuscript fragments from both this institution and the Special Collections of Utrecht University Library. The exhibition and a book about these fragments are the fruit of close cooperation of both institutions. The project came into existence thanks to archivist Henk Hovenkamp who did research on a number of archival records with parchment covers containing medieval texts at a regional archive, the Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe at Harderwijk. He got in touch with Bart Jaski, curator of manuscripts at Utrecht University Library. Jaski helped to determine the texts and origin of the fragments in Harderwijk, and started to organize a yearly seminar for students of medieval culture to investigate and describe fragments at Utrecht University Library, soon joined by students of medieval history led by Marco Mostert.

As an archivist at Het Utrechts Archief (HUA) Hovenkamp continued his attention to reused manuscript fragments, crowned with the discovery of the very rare manuscript fragment of De trinitate by the third-century bishop Novatian used as a cover on HUA, Kapittel van St. Marie, inv.no. 406, a register with resolutions of the States of Guelders and decisions of the ducal council between 1475 and 1547. Mostert, Jaski and their students came to inspect this register and other archival records with traces of manuscript fragments or indeed wrapped into parchment.

The title of the exhibition and the book is a pun in Dutch on the word stukken. The pieces (stukken) of parchment often cover archival records, archiefstukken. In the exhibition and the accompanying book which aims at a general public you will mainly find articles written by former students, but a number of medievalists contributed articles as well. Bart Jaski, Marco Mostert and Kaj van Vliet, head archivist of the HUA, provided introductory chapters. Mostert gives a concise history of resarch into medieval fragments and an overview of results in print and a number of current projects. Van Vliet looks at archival collections at the HUA with more fragments, and he compares the presence of manuscripts genres in fragments stemming from collegiate chapters in Utrecht with those from the collection of the St. Paul’s abbey. Els Rose wrote an introduction to liturgical manuscripts, Bram van den Hoven van Genderen contributed an article about a reused papal charter, and Janneke Raaijmakers wrote about a florilegium with texts about saints. Each article shows splendid photographs of fragments. The articles have been grouped around the themes Bible, liturgy, music, theology, law, science, medicine, history, hagiography and literature, with a closing section about material aspects. The fragment of Novatian figures in the contribution of Marian de Heer and Ria Paroubek-Groenewoud, ‘Tegenpaus in Utrecht’ (pp. 110-113).

Glosses appear in a number of articles. I contributed an article about the glosses of the Digest fragment UB Utrecht, ms. fr. 7.67, the very subject of this blog (‘Vroege juridische glossen. Commentaar naast en tussen de regels’ [Early legal glosses. Comments next to and between the lines] (pp. 134-139)). The volumes contains articles about a glossed fragment of the Decretales Gregorii IX, probably written in Toulouse [UB Utrecht, ms. fr. 3.90], a book with in its inside cover a fragment of the Antidotarium Nicolai, a medical treatise [UB Utrecht, Thomaasse RAR 1-54], and a glossed fragment of Lucanus’ Pharsalia [UB Utrecht, ms. fr. 7.35]. On the cover of the book an image of UB Utrecht, ms. fr. 4.69 is shown, a thirteenth-century Codex Justinianus with the glossa ordinaria, and there are illustrations of glossed fragments of the Liber Extra and the Decretum Gratiani as well.

The significance of this cooperation between an archive and a university library in this exhibition and book is shown also by the two articles about a Middle Dutch astronomical treatise from the fourteenth century, the Natuurkunde van het Geheelal [Physics of the Universe]. Femke van Hilten wrote an article about the fragment UB Utrecht, ms. fr. 3.4, discovered in 2012. To this article I could add a notice (Perkament in stukken, pp. 178-179) about another fragment of the same treatise I identified early 2017 at the Utrecht Archives [HUA, Handschriften zonder signaturen, inv.no. 26-14]. It has not been possible to show in the exhibition all fragments discussed in this volume. Many more fragments in Utrecht await further investigation and description. The manuscripts and fragments at Museum Catharijneconvent have been systematically described in the catalogue edited by the late Peter Gumbert and his team [Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin script in the Netherlands I: Utrecht, Museum Catharijneconvent (Hilversum 2011)].

Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten, Bart Jaski, Marco Mostert and Kaj van Vliet (eds.) (Hilversum: Verloren, 2018; Middeleeuwse Studies en Bronnen, 171; 280 p.; ISBN 978-90-8704-742-9)
Perkament in stukken – Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht – September 21, 2018 until January 30, 2019

 

 
Zusammenfassung

In diesem Beitrag geht es um eine Ausstellung mit Fragmenten mittelalterlicher Handschriften des Utrechters Archivs und der Universitätsbibliothek Utrecht. Zu dieser Ausstellung gehört auch ein Sammelband mit Aufsatzen, öfter aus Seminararbeiten entstanden. Verschiedene Fragmente sinds glossiert.

Sommaire

Il s’agit dans ce billet d’une exposition aux Archives d’Utrecht en coopération avec la bibliothèque universitaire d’Utrecht qui montre seulement des fragments manuscrits du Moyen Âge. Il y a paru aussi une volume avec des contributions sur ces fragments, beaucoup des eux le fruit des travaux des étudiants. On trouve des gloses dans un nombre des fragments.

Samenvatting

Deze bijdrage betreft de tentoonstelling bij Het Utrechts Archief en de gelijknamige bundel over fragmenten van middeleeuwse handschriften uit Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Verschillende bijdragen zijn de vrucht van seminars met studenten. Een aantal fragmenten bevat ook glossen.

The varieties of glossing

This week I received a call for papers from Pádraic Moran (National University of Ireland, Galway) on behalf of the Network for the Study of Glossing about a conference to be held at Galway on June 21-22, 2018 around the theme Glossing cultural change: Comparative perspectives on manuscript annotation, c. 600–1200 CE. It will be the second conference of the network after the first conference in December 2016 at Frankfurt am Main. You can read a report in French about this meeting at the blog Les gloses – Laboratoire des savoirs du haut Moyen Âge.

Rijcklof Hofman (Titus Brandsma Instituut, Nijmegen) who worked with Pádraic Moran on the edition in print and online of the glossed Priscian points to the role of glosses for the study of medieval Roman and canon law, too, and kindly send a second alert to this conference. The call for papers notes the widespread use of glosses in many languages, and you can equally point to the range of disciplines using glosses in some form. With such recommandations I do not hesitate to bring this call for papers to your attention. The deadline for proposals is February 23, 2018, mail: padraic.moran@nuigalway.ie.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag vermittelt den Call for papers für einen Konferenz in Juni 2018 des Netzes für die Erforschung von Glossen.

Sommaire

Ce billet annonce un colloque international du réseau pour l’étude des gloses en juin 2018 en Irlande.

Samenvatting

Dit bericht bevat een aankondiging van een internationaal congres georganiseerd door het netwerk voor de bestudering van glossen in juni 2018 in Ierland.

Die Glossen von Hugolinus

Umschlag von Jakobs, "Hugolinusglossen" - Bild Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,. Frankfurt am Main

Bild: Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

Zu den wichtigsten Neuerscheinungen für die Erforschung der juristischen Glossen im 12. und 13. Jahrhundert gehört ohne Zweifel das neue Buch von Horst Heinrich Jakobs, Hugolinusglossen im accursischen Apparat zum Digestum vetus (Frankfurt am Main 2017; Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 307). Diese Bücherreihe wird gefordert durch das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main. In 2006 erschien von Jakobs Magna Glossa. Textstufen der legistischen glossa ordinaria (Paderborn 2006). In seinem neuen Buch erforscht Jakobs die Lage und Stellung der an Hugolinus zugeschrieben Glossen in der von Franciscus Accursius redigierte Glossa ordinaria zum Digestum vetus. Wie wichtig waren die Beiträge alterer Juristen für Accursius, und wie hat er deren Glossen redigiert? Hat die Forschung bisher Accursius’ Leistung und Arbeit richtig beurteilt? Jakobs beschränkt die Beantwortung dieser Fragen auf einer Reihe ausgewählten Textstellen des Digestum vetus.

Jakobs benützt für seine Untersuchungen besonders drei Handschriften in denen das Glossenapparat von Hugolinus mehr oder weinger vollständig vorliegt, namentlich Paris, Bibliothèque nationale de France, ms.latin 4461, La Seu de Urgell, Arxiu i Biblioteca Capitular, ms. 2063, und London, British Library, ms. Royal 11 C III. In der digitalen Biblioteca Europea d’Informazione e Cultura (BEIC) hat man in der Abteilung Manoscritti giuridici medievali Online Zugriff zu Mikrofilme der Handschriften in London und Paris, diese letzte ist auch in Gallica zugänglich. Man kann Farbaufnahmen einiger Blätter der Londoner Handschrift anschauen im Catalogue of Illuminated Manuscripts der British Library. Für die Handschrift La Seu d’Urgell 2063 gibt es ein Mikrofilm bei der Hill Museum and Manuscript Library, nur dort einzusehen, und beim Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte der Universität München.

In zwei weiteren Handschriften, Paris, BnF, ms latin 4463 – digitalisierter Mikrofilm in Gallica vorhanden – und Amiens, Bibliothèque municipale (Bibliothèque centrale Louis Aragon), ms. 347, ebenfalls als Mikrofilm digitalisiert im Projekt Manoscritti giuridici medievali bei der BEIC, wo übrigens auch Paris BnF latin 4463 zu finden ist, gibt es Glossen des Hugolinus innerhalb dem Glossenapparat des Azo. Amiens BM 347 ist glücklicherweise auch mit Farbaufnahmen zu finden bei Initiale (IRHT). Mit dieser Bestandsaufnahme fängt Jakobs an. Die Hinweise zu den digitalisierten Fassungen habe ich für diesen Beitrag zusammengebracht. In Frankfurt am Main hat man Mikrofilmen aller hier erwähnten Handschriften, beim Istituto di Storia del Diritto Italiano (Università La Sapienza, Rom) fehlt nur die Handschrift Amiens BM 347.

Die Lektüre des neuen Hugolinusbuch gehört bestimmt zu den besseren Aktivitäten in 2018. Es ist sehr erfreulich daß wieder eine moderne Monographie zum Thema der preaccursischen Glossen vorliegt. Diese Arbeit von Horst Heinrich Jakobs wird hoffentlich auch anderen Forscher im Umfeld der mittelalterlichen juristischen Handschriften des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts inspirieren.

Sommaire

Ce billet est écrit pour annoncer le nouveau livre de H.H. Jakobs sur les gloses d’Hugolinus au Digestum vetus et leur importance pour le Glossa ordinarie rédigé par Accurse. On trouve ic aussi des renseignements sur les versions numérisées de cinq manuscrits avec ces gloses.

Summary

This post announces the new study by H.H. Jakobs on the glosses of Hugolinus and their importance and position within the Accursian gloss to the Digestum vetus. To his references to the five main manuscripts with the glosses of Hugolinus I add here references to their digital versions.

Samenvatting

Deze post bevat een korte aankondiging van de nieuwe studie van H.H. Jakobs over de glossen van Hugolinus bij het Digestum vetus, hun betekenis en bewerking door Accursius. Bij zijn algemene informatie over de vijf belangrijkste handschriften met deze glossen voeg ik hier informatie over hun digitale toegankelijkheid.

Utrechter Handschriftenfragmenten

Detailaufnahme des Utrechter Fragments

Detailaufnahme des Utrechter Fragments – Utrecht, UB, ms. fragm. 7.67, Fol. 2r – Photo Bart Jaski, UB Utrecht

In 2018 wird ein Aufsatzband erscheinen mit Beiträgen über handschriftliche Fragmenten in der Utrechter Universitätsbibliothek und beim Het Utrechts Archief (HUA), seit 1999 das Verband des Stadtarchivs Utrecht und das Provinzarchiv der gleichnamigen Provinz Utrecht. In diesem Band kommt auch ein Beitrag zum Glossenfragment UB Utrecht, ms. fragm. 7.67 das hier im Mittelpunkt steht. Der Utrechter Aufsatzband wird redigiert von Bart Jaski, Marco Mostert und Kaj van Vliet. Im Aufsatzband stelle ich auch kurz ein Fragment in den Sammlungen des HUA vor mit einem mittelniederländischen Text den ich Anfang 2017 identifiziert habe. Viele Fragmenten sind von Studenten beschrieben geworden.

Im Herbst 2018 wird auch eine Ausstellung mit Utrechter Handschriftenfragmenten stattfinden. Die Ausstellung wird eröffnet am 20. September als auch das Buch Perkament in stukken [Pergament in Stücken] präsentiert wird. Vom 21. September bis zum 20. Januar 2019 dauert die Ausstellung in dem ehemaligen Gerichtsgebaüde in der Utrechter Innenstadt.

Die Vorbereitung dieser Beiträgen ist teilweise Schuld daran, dass ich hier in 2017 leider noch nichts veröffentlicht hatte. Ein Beitrag über ein ähnliches juristisches Fragment mir frühen Glossen in einer niederländischen Forschungsbibliothek hat mich in diesem Jahr auch beschäftigt, doch eine Überarbeitung soll noch folgen.

Summary

In 2018 a volume with contributions about manuscript fragments at Utrecht University Library and the Utrecht Archives will appear, to be edited by Bart Jaski, Marco Mostert and Kaj van Vliet. The legal fragment with glosses at the heart of this blog will figure in it, too. I will also contribute a notice concerning a recently identified literary fragment in Middle Dutch from the collections of the Utrecht Archives. In Autumn 2018 an exhibition will be held in Utrecht showing a number of fragments kept at both institutions.

Sommaire

En 2018 un recueil des articles sera publié par Bart Jaski, Marco Mostert et Kaj van Vliet concernant des fragments manuscrits à la Bibliothèque Universitaire d’Utrecht et aux Archives d’Utrecht. On trouvera là aussi une contribution sur le fragment juridique au centre de ce carnet. J’ai préparé aussi une annonce sur ma découverte d’un fragment littéraire d’un texte en moyen-néerlandais aux Archives d’Utrecht. En automne 2018 il y aura à Utrecht une exposition avec des fragments des manuscrits.

Samenvatting

In 2018 zal onder redactie van Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet een bundel opstellen verschijnen over handschriftfragmenten in de collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en Het Utrechts Archief. Aan deze bundel werk ik mee met een bijdrage over het juridische fragment dat op deze blog in het middelpunt staat. Ook zal ik erin schrijven over een dit jaar ontdekt Middelnederlands literair fragment bij Het Utrechts Archief. Er komt najaar 2018 een tentoonstelling over handschriftelijke fragmenten bij de UB Utrecht en Het Utrechts Archief.

Von Vielfalt der mittelalterlichen Wissensvermittlung

Flyer "Inscribing Knowledge"Von 6. bis 9. Juni 2016 findet in Orleans die Tagung Inscribing Knowledge on the Page: Sciences, Tradition, Transmission and Subversion in the Medieval Book statt. Es geht hier konkret um alle nebentextliche Elementen in mittelalterlichen Handschriften. Man wird also nicht nur von Glossen und andersartigen Notizen in der Marge reden, aber auch von Prologen, Rubrizierung und sogar Zeichnungen, insgesamt Elementen die man besonders seit der Forschung von Gérard Genette Paratext nennt. Ursprünglich präsentierte Genette dieses Konzept für die Erforschung frühmoderner Drucke. Einige Teilnehmer werden in Orleans juristische Handschriften im Mittelpunkt stellen.

Zu den Veranstaltern gehört die Rechtshistorikerin Gisela Drossbach (Augsburg und München). Sie wird in Juni referieren über Vorworte in juristischen Texte. Noch zwei weitere Teilnehmer aus dem Bereich der Rechtsgeschichte werden in Orleans mitmachen. Mario Ascheri (Rom) hat als Thema ‘Margins of late medieval law books: an Italian point of view’ gewählt, also die Randen spätmittelalterlicher Bücher aus italienischer Sicht. Joanna Fronska (IRHT/CNRS) widmet ein Vortrag am Thema ‘Writing in the margin – drawing in the margin: reading practices of medieval jurists’. Auch Mitglieder des jüngst gegründeten Network for the Study of Glossing sind unter den Teilnehmer, zum Beispiel Susan Boynton (‘Learning through the Liturgy’). Das Wort Subversion im Titel der Tagung wird besonders deutlich im Beitrag ‘Blood, dirt, spit, and candlewax as paratext’ von Kathryn M. Rudy (St. Andrews), aber auch Kommentierungen und Zeichnungen – besonders drôleries ! – können subversiv wirken. Mit dieser Tagung wird die Erforschung von Paratext besonders im Bereich der mittelalterlichen Wissenschaft gefördert, damit dies als ein wesentliches Bestandteil der Vermittlung von Wissen und Wissenschaft anerkannt und studiert wird. Anderseits macht gerade die Vielfalt der Elementen die man als Paratext bezeichnen kann deutlich daß Glossen zwar ein wichtiges Element in der mittelalterlichen Textüberlieferung sind, aber bestimmt nicht das einzige.

Sommaire

En juin 2016 un congrès à Orléans aura lieu où on discutera les éléments divers qui accompagnent les textes dans les manuscrits médiévales. Les gloses ne sont pas le seul élément autour un texte écrit. Il s’agit de profiter du paradigme du paratext tiré de l’histoire des textes imprimés et l’utiliser au champ des études philologiques du Moyen Âge.

Summary

In June 2016 a conference in Orleans will discuss the ways medieval knowledge and science is transmitted and accompanied by elements classified as the paratext. Glosses are just one of the elements of a possible paratext. This concept stems from the study of Early Modern printed texts and can be most useful for studying medieval practices as well.

Samenvatting

Een congres in Orleans in juni van dit jaar zal zich zich bezighouden met de rol van paratext binnen de overdracht van middeleeuwse kennis. Onder paratext worden alle elementen verstaan die een hoofdtekst begeleiden en ondersteunen. Dit concept uit de vroegmoderne geschiedenis, oorspronkelijk vooral bedoeld voor gedrukte werken, kan zijn nut ook bewijzen voor onderzoek naar teksten uit de Middeleeuwen.

Ein Netzwerk für die Geschichte der Glossierung

Banner Glossing networkVor einigen Monaten haben einige Forscher den Sprung gewagt von Glossen im Netz zu einem Netzwerk für die Erforschung der Glossierung. Es ist sehr erfreulich um auch hier das Network for the Study of Glossing zu präsentieren. Auf dem Blog De glossis – Les gloses, Laboratoire des savoirs du haut Moyen Âge hat man die Gründung dieses Netzwerks im Januar schon kurz und bündig verkündet. Alderik Blom (Oxford), Franck Cinato (Paris), Pádraic Moran (Galway), Andreas Nievergelt (Zürich), Mariken Teeuwen (Den Haag) und Matthew Zisk (Yamagata) sind die Gründer des neuen Netzwerks.

Jüngst ist hier die Pariser Tagung in 2014 zu der Geschichte mittelalterlichen Glossen erwähnt geworden, wo besonders Franck Cinato sich bemühte um auch Glossen anderswo in der Welt mit hinein zu beziehen. Es ist bestimmt hilfreich sich wenigstens bei anderen Wissenschaftgebieten zu orientieren, methodologische Grundlagen zu diskutieren und Erfahrungen bei der Benützung digitaler Techniken auszutauschen. Biblische, theologische und grammatische Glossen bilden ja kein volkommen fremdes Territorium. Das Mittelalter lässt sich chronologisch nur schwierig komplett abgrenzen, und auch in dieser Hinsicht ist eine Erweiterung der Horizonten wilkommen. Interessierte Forscher werden gebeten sich zu melden bij Pádraic Moran (National University of Ireland, Galway).

Network for the Study of Glossing – www.glossing.org

Summary

This post introduces the new Network for the Study of Glossing.

Sommaire

Ce billet vous présente le nouveau réseau Network for the Study of Glossing, un réseau pour l’étude scientifique des gloses.

Samenvatting

Deze bijdrage introduceert het nieuwe Network for the Study of Glossing.

Mittelalterliche Handschriften und Digital Tools

Welche Digital Tools sind am besten geeignet für die Bearbeitung mittelalterlichen Handschriften? Obgleich diese Frage durchaus konkret ist, lässt sich nicht ohne weiteres ein einfaches Antwort dazu finden. Das Angebot relevanter Techniken und Programmen ist heute weit größer als vor einigen Jahren. Heute muß man wirklich sich gründlich überlegen und beraten lassen. Genau was möchte man machen? Welche Wünschen und Erwartungen hat man? Jeder Überblick einiger Digital Tools ist zeitbedingt und aus gewissen Perspektiven entstanden, aber hoffentlich auch realistisch. Ohne Zweifel könnte man hier viel mehr erwähnen, doch gerade die Tatsache daß man ja wählen muß aus einem nicht umittelbar zu überblicken Angebot wird dadurch deutlicher hervorgeheben. In diesem Beitrag geht es um einige Überlegungen um die Fragen die mit diesem Problem verbunden sind, und als Einschränkung denke ich hier besonders an Editionsprojekte für Texten in handschriftlicher Überlieferung. Man möchte etwa Glossen deutlich getrennt kommentieren, und überhaupt Textblocke in einer Edition treffend unterscheiden.

Zur Auswahl gezwungen?

Ein dankbares Hilfsmittel um bei der Wahl eines digital tool den richtigen Weg zu finden ist die Suche für die meisterhafte Beispiele. Gibt es tatsächlich – am liebsten längst bewährte – Projekte die man heute zurecht best practices nennen darf? Ich zögere wirklich um davon zu reden, obgleich man bestimmte Netzseiten und Projekte als mehr oder weniger gelungen erfahrt. Man kann im Vergleich mit klassischen Editionen Kriterien auflisten den man erfolgreich bewährt. Eine digitale Edition soll allerdings mehr bringen als eine gedruckte Fassung, zum Beispiel die Möglichkeit eine Quelle in unterschiedlicher Größe zu zeigen, Kommentar zu verfassen oder die Quelle und die Edition zugleich zu zeigen. Die normale Anförderungen für eine gelungene Edition bleiben aber auch gültig. Einen weiteren Schritt haben fünf große europäische Instituten für die Herausgabe von historischen Texte gemacht durch zusammen auf Porta Historica Qualitätskriterien für elektronische Quelleneditionen zu erfassen. Auch das Institut für Dokumentologie und Editorik hat eine Kriterienkatalog für die Beurteilung digitaler Editionen veröffentlicht die man dort auch in englischer, italienischer und spanischer Sprache findet.

Logo DIRT

Bei der Wahl von digital tools ist es sehr hilfreich um die Beschreibung unterschiedlichter Programmen zu nützen welche man besonders in der web directory Digital Research Tools (DiRT) findet. Zwar ist die Zahl der Programmen auch dort groß, aber man kann sie dort bequem vergleichen. Weitere Hilfe leistet ein zweites Portal, aber hier genau umgekehrt: Auf DHCommons begegnet man ein Auwahl von laufender Projekten im Bereich der Digital Humanities wobei man öfter genau feststellen kann welche Programmen benützt werden in den Projekten wofür man hier Hilfe sucht. Ein Vorteil hier ist daß man zugleich oft auch wirksame Kombinationen von Techniken und Programmen begegnet. Es wäre ja gut denkbar daß zum Beispiel ihr favorisiertes Programm gerade nicht funktioniert mit bestimmten anderen ausgewählten Techniken oder nur innerhalb einer genauen Konfiguration, die möglicherweise leider nicht die gewünschte Zusammenhang und Durchfürbarkeit hat. Vielleicht muß man zuerst eine Programmiersprache lernen oder unter vorgegeben Bedingungen arbeiten, etwa bei einem breit angelegtes (internationalen) Projekt, undsoweiter. Es ist lohnend sich mal einige wichtige Handschriftenprojekte genauer anzuschauen, und sich vielleicht sofort zu registrieren damit man den dort angewendte tools untersuchen kann.

Glücklicherweise gibt es den letzten Jahren mehr und mehr Tagungen über Digital Tools wo man vieles aus dem ersten Hand erfahren kann und Erfahrungen austauschen kann. Viele Projekte im Bereich der Digital Humanities zeigen ganz offen im Netz welche Technologie benützt wird, und auch davon kann man profitieren. Für mittelalterliche Handschriften sind zum Beispiel auf dem Portal Biblissima – Patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance viele Ressourcen zusammengebracht damit man sich rasch orientieren kann über französische Projekte und Methoden. Eine rasche Umschau in der Blogliste bei Hypotheses zeigt mindestens zwanzig Blogs zu Projekte um Handschriften vieler Perioden. Für mittelalterliche Handschriften mit Glossen erwähnte ich hier sogar in meinem ersten Beitrag schon konkrete Besipiele von Projekte im Netz mit digitalen Editionen. Die Qual der Wahl der richtigen digitalen Hilfsmittel wird allerdings bleiben, aber so ganz hoffnungslos und ohne Orientierung braucht man nicht zu bleiben.

Sommaire

Ce billet donne quelques considérations sur le choix des outils numériques à utiliser pour l’édition des textes qui sont transmis dans des manuscrits médiévales. Parmi les difficultés à surmonter sont par exemple la présence des gloses et la possibilité de distinguer et commenter en ligne des blocs textuels.

Summary

This post looks at some of the considerations which have to be taken into account when choosing digital tools for editing texts transmitted in medieval manuscripts. The presence of glosses and the wish to be able to distinguish and comment specific text blocks are among the difficulties which these tools have to deal with.

Samenvatting

In deze bijdrage staan enkele overwegingen en bedenkingen rond de keuze van digitale hulpmiddelen bij de uitvoering van projecten om teksten in middeleeuwse handschriften online uit te geven. Met name de aanwezigheid van glossen en de wens per tekstblok online commentaar te kunnen aanbrengen vormen enkele van de op te lossen problemen.

Under a magnifying glass

When dealing with medieval manuscripts people often wonder about the way one is able to read the various medieval scripts. In particular manuscripts with glosses can indeed form a challenge for students and scholars dealing with them. This week someone asked whether scholars would use a magnifying glass. Today it seems this is only one of the tools to approach small scripts and difficult writing hands. On this blog I have written earlier about the uses of macro photography for dealing with tiny handwriting, and you can see there how this helps to zoom in on the smallest details. However, the success of using any tool depends also on skills often acquired patiently during classes for the auxiliary historical sciences. Palaeography is one of the oldest auxiliary sciences helping historians and other scholars to read and interpret the texts in medieval manuscripts. Surrounded by all kind of digital tools one can easily overlook the use of online tutorials for learning at least basic skills in palaeography. In this post I will look at some of the better and lesser known tutorials.

Facing small letters

Detail of manuscript with the Instituiones Iustiniani, the SAuthenticum, the Tres Libri Codicis and the Libri Feudorum - Yale Law Library, ms. Rare Flat 11-0030 - image courtesy Yale Law Library, New Haven, CT

Detail of a glossed manuscript with the Institutiones Iustiniani, the Authenticum, the Tres Libri Codicis and the Libri Feudorum; France, around 1250 – Rare Book Collection, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, ms. Rare Flat 11-0030, fol. 143r – image resized, courtesy Mike Widener, Yale Law School, New Haven, CT

This image of a legal manuscript with Roman law texts kept at Yale’s Lillian Goldman Law Library figured this month in a discussion where the question arose about its legibility and the ways to decipher the various hands and elements of the texts. Luca Loschiavo described the Authenticum in this manuscript with preaccursian glosses for the Mosaico project at Bologna; he dates it to the first half of the thirteenth century. It can be most helpful to look at online tutorials helping you to acquire skills in medieval palaeography. Luckily these guides exist in various European languages.

Let’s start here with some tutorials in French. After all, we should give due credit to the French Benedictine monks of the congregation of Saint-Maur – more about their manuscripts can be read at Analecta Maurina – who started in the seventeenth century to create palaeography as a indispensable auxiliary science. In his fundamental book De re diplomatica (1681about diplomatics, the twin sister of palaeography, Jean Mabillon also laid the foundations of palaeography. The website of the École nationale des Chartes in Paris, one of the oldest institutions for editing medieval sources and training historians, in particular archivists, has a special subdomain, Thelème, for the main historical auxiliary sciences. The dossiers at Thelème will bring you to images of twenty manuscripts and more than eighty documents. Even if you will not use this website much because you do not read French easily, it is most useful to be aware of the ensemble of these auxiliary sciences, apart from diplomatics (the study of medieval charters) and palaeography, sigillography for dealing with seals, chronology for the interpretation of datings in texts, onomastics for interpreting names, epigraphy for inscriptions, and toponymy for interpreting the names of locations. This list for medieval studies is not exhaustive, and other historical periods have of course different sets of auxiliary sciences.

Between 2007 and 2014 Dominique Stutzmann (IRHT and EPHE, Paris) posted on his blog Paléographie médiévale a number of images of medieval documents as items for palaeographical exercises, a number of them even with corrections and notes. At Lyon you can find the Album interactif de paléographie médiévale, with documents in Latin, French and Italian in various degrees of difficulty. The interactive exercises show immediately the quality of your deciphering work. At the French portal Ménestrel for medieval studies you can consult a fine section on paléographie médiévale. The website of the new project for French Renaissance Palaeography of the Newberry Library in Chicago and the University of Toronto has an interface in English and contains also resources for the fourteenth and fifteenth centuries.

In Germany and Switzerland, too, online tutorials have been developed. One of the most comprehensive tutorials, Ad fontes, has been created by a team at the university of Zürich. Thomas Frenz (Universität Passau), well known for his website about medieval papal documents, has also developed an online tutorial, the Paläographisches Lesetraining. His examples reach even the twentieth century. Paläographie Online is a website created by Peter Orth and Georg Vogeler at Cologne. For some of these tutorials you need to register yourself, but registration works in a matter of minutes. The university of Cologne has a an interesting portal helping students to start doing medieval studies.

There is yet another reason to start with these tutorials in French and German. Until recently you had to search wide and far for any online tutorial in English for medieval palaeography. In the United Kingdom the National Archives launched only recently a tutorial for Latin palaeography. There is a second online medieval palaeography tutorial in English at a portal for Anglo-Norman studies of Leicester University. The Scriptorium tutorial (Cambridge University) starts with manuscripts from around 1450. Only a few months ago the Brigham Young University in Utah presented Script Tutorials, but these will focus on documents between 1500 and 1800. The Institute of Historical Research, London, has created the InScribe online tutorials for which one has to pay. Only its introduction – with an online transcription tool – is free accessible. In 2015 the Hill Monastic Manuscript Library has created a guide to several kind of scripts and manuscripts, including examples of medieval scripts and a tutorial for transcribing Latin manuscripts.

Archival records and manuscripts

However useful it might be to mention here more tutorials, for example the Taedium Bastidor tutorial at Barcelona for documents from Catalonia and Grafos (Universidad de Castilla-La Mancha), this points only more clearly to the fact many tutorials deal primarily with medieval archival records and documents, and often not at all or only as a second group with medieval manuscripts. It is wise to turn to online projects covering both manuscripts and other documents. In particular DigiPal, a project developed at King’s College, London, can serve as a most useful reservoir of images for palaeographical training for medieval manuscripts. The Visigothic script is served in an outstanding way at the Littera Visigothica blog of Ainoa Castro, although she does not offer a tutorial. Diane Tillotson brings at her website Medieval Writing exercises and much information about manuscripts and scripts, including an exhaustive overview of online tutorials and other links, in particular to digitized versions of some of the classic printed manuals for medieval palaeography.

You will probably forgive me mentioning the portal Medieval Manuscripts in Dutch Collections when you visit its very detailed set of links for specific subjects concerning the study of medieval manuscripts, and also a section on palaeography with examples of different book scripts. It is easy to find medieval manuscripts online on which you might test your skills in deciphering various scripts. There is an online guide by Hans Kienhorst and Mikel Kors for transcribing literary texts in Middle Dutch in medieval manuscripts. The Iter Digitalicum website of the Katholieke Universiteit Leuven stands out with its very large image gallery of manuscripts and letters kept at Louvain. Apart from the very concise information at Ductus I searched in vain for an online tutorial in Italian until I finally found a working link to the tutorial by Antonio Cartelli and Marco Palma at Cassino. The links to Italian tutorials provided by Ductus do not function anymore. For Scandinavian countries I could not yet find quickly any online tutorial, but the Swedish website Medeltidhandskrifter i Sverige with a booklet (PDF) on Paleografi: introduktion till den svenska latinskriftens historia by Patrik Åström is certainly useful. The section on manuscripts and the splendid links collection of the Kungliga Biblioteket in Stockholm are a model of its kind.

A detail of the same manuscript page

Zooming in on details of the same manuscript page (at Inst. 1.1.1)

The scripts used for medieval manuscripts can differ substantially from those seen in medieval records. Training in reading archival records will help you to decipher the scripts used in manuscripts, but it is advisable to learn first more generally about medieval manuscripts. One of the complications you might encounter are different writing hands. In fact the manuscript at New Haven does show this clearly. Distinguishing between writing hands, dating and ascribing them correctly surely belongs to a more sophisticated phase of palaeographical training. The manuscript in the picture contains also faded glosses. Here you might want to use ultraviolet light or other methods to make the script better visible in order to help you finding answers concerning the production of this manuscript at various stages.

Just deciphering a medieval text can be challenging in itself, but it should be a phase bringing you closer to the interpretation of a text, the study of the artefact bearing a text and gaining insights into its context. A legal manuscript might be written in the distinctive script called littera Bononiensis, the “Bolognese script”, but this script was also used outside Bologna, and thus such manuscripts can stem from other Italian universities. Online tutorials for medieval palaeography can help you to gain skills for pursuing research into the world of medieval texts and culture. Once you have made some progress using the online tutorials you will certainly want to participate in classes and courses together with others keen on lifting the veils from medieval manuscripts and records. It is worth reminding you should benefit also from printed guides helping to find your way into the fascinating world of the medieval book.

A postscript

At Paleografia, another blog of the Hypotheses network, Leonor Zozaya provides a fine detailed discussion in Spanish of online tutorials for medieval and Early Modern palaeography, and you will find there also more relevant links. For later periods in Spanish history it is well worth visiting the Spanish palaeography website of the Dominican Studies Institute (CUNY, New York).

The Special Collections of Leeds University Library have created the mobile app Medieval Handwriting with 14 examples of manuscripts and 12 images of charters. Although their is no online tutorial you can make here your own transcriptions and compare them with the full transcriptions, to be combined with the manuscript images and guide on the website in Leeds.

Erik Kwakkel (Leiden) has created a very helpful online introduction to medieval books, Books and the dissemination of knowledge in medieval Europe (Khan Academy). At Quill – Books before print he offers a kind of illustrated glossary for terms surrounding the medieval book.

Zusammenfassung

Eine glossierte juristische Handschrift der Yale Law Library ist hier Anlass für ein Überblick paläographischer Netzseiten mit Übungen im Bereich der mittelalterlichen Handschriften und Dokumenten.

Sommaire

Un manuscrit médiéval avec des gloses juridiques au Yale Law Library suscite ici un panorama des sites offrants des tutoriels de paléographie pour les documents et manuscrits du Moyen Âge.

Samenvatting

Een vraag over een middeleeuws juridisch handschrift met glossen in de Yale Law Library is aanleiding om een beknopt overzicht te bieden van websites met online gidsen en oefeningen voor het lezen van het schrift in middeleeuws handschriften en documenten.

 

Glossen im Vergleich

Banner des Blogs De glossis - Les gloses - image: Les gloses

Weil man das mittelalterliche Recht wohl zutreffend als ein Ozean beschreiben kann, ist es oft schon schwierig dort den richtigen Weg zu finden, aber es gibt noch andere Ozeanen die man eigentlich nicht ignorieren darf. In dieser Perspektive passt hier ein Beitrag zu den biblischen Glossen. In Oktober 2014 fand an der Sorbonne ein zweitagiges Arbeitstreffen statt unter dem Titel Gloses bibliques et para-bibliques du haut Moyen Âge. Gloses à l’encre et gloses à la pointe sèche. Mit leider viel Verspätung bemerkte ich ein Tagungsbericht dazu auf dem Blog Les gloses – Laboratoires des savoirs du haut Moyen-Âge, obwohl hier dieses Blog im Blogroll verzeichnet wird.

Da dieser Tagungsbericht von Sumi Shimahara, Andreas Nievergelt und Franck Cinato nicht nur alle Beiträge kurz vorstellt, sondern auch Zusammenfassungen und in einigen Fällen sogar den Originaltext enthält, kann ich die genaue Lektüre davon besonders empfehlen. Bemerkenswert ist allerdings dass die Organisatoren des Arbeitstreffens diesen Bericht verfasst haben, noch ein Anlass für eine kritische Überprüfung und Auswertung. Hier möchte ich besonders den Überblick von Franck Cinato erwähnen. Er bringt nicht nur eine Art helicopter view, sondern auch ein Modell zur materiellen Beschreibung und ein Vergleich mit glossenartigen Kommentaren anderswo auf der Welt.

Ähnliches und Anderes

Franck Cinato (CNRS) bietet in seinem relativ kompakten Beitrag ‘Les gloses à l’encre dans l’Occident latin : panorama général et comparaison avec les gloses sino-japonaises du haut Moyen Âge’ recht vieles, und genau weil er dies ziemlich geschickt und klar macht gewinnt es an Bedeutung und Überzeugungskraft. Mit seinem Unterschied zwischen gloses peri-textuelles, Glossen am Rand und Interlinearglossen, und gloses intra-textuelles, Glossen innerhalb eines Texts, bringt Cinato uns sofort in medias res. Er weist auch auf den engen Beziehungen zwischen Textstellen und Glossen hin. Vielleicht soll man hier statt sich nur den Glossen zu widmen faktisch von einer Zweieinheit reden. Die Entwicklung von der antiken Glosse, als Erklärung schwieriger Wörte zur kurzen oder längeren Interpretation einer Textstelle, wird kurz erwähnt. Mehr Raum bietet er den Auffassungen antiker und frühmittelalterlichen Autoren zum Zweck und Bedeutung des griechischen Wort Glossa. Gerade die Tatsache dass Schriften zur Grammatik von Glossen reden und glossiert werden, macht vieles komplizierter.

Cinato, Figure 8, Collections et corpus

Figure 8, Corpus et collections – Franck Cinato, 2014

Kern des Beitrags Cinato bildet in meiner Auffassung erstens seine Skizzierung des Aufbau und Verhalten von Glossen zu einem bestimmten Text. Für einen Text (Corpus) kann es mehrere Glossensammlungen (Collections) geben wovon jede unterschiedlich in den Handschriften überliefert geworden ist. Mit der Zuschreibung von Glossen wird in der Auffassung Cinatos auch deren Gebrauch als Hilfsmittel oder Referenz gefördert. Auf diesem Blog bemerkten wir schon mal wie gerade diese Zuschreibungen auch problematisch wirken können.

Ein zweites und für mich noch wichtigeres Element ist Cinatos Überarbeitung und Verfeinerung einer Klassifizierung von Glossen wobei er anschließt bei der Forschung von Rijcklof Hofman zu den Glossen bei Priscianus. Cinato schlagt vor Glossen zu klassifizieren in drei Bereichen (facettes), nach ihren Form, Bedeutung und Verfassern. Auch wann eine derartige Einteilung mit weiteren Verfeinerungen möglich nicht dazu benützt wird, ist es wie Cinato bemerkt in der Tat besonders für die Analyse hilfreich. Für mich könnte dieser Vorschlag tatsächlich ein wichtiges Instrument werden bei der Einordnung und Beschreibung der Glossen des Utrechter Digestenfragments.

Über Grenzen hin

Eine Seite des Talmud - Wikimediae Commons

Eine Seite des Talmuds mit Text – hier nur ein einziges Wort – und Glossen in mehreren Schichten – Bild: Wikimedia Commons

Im letzten leider äußerst kompakt gefassten Abschnitt der Beitrag Cinatos geht es um eine Beschreibung eines Verfahrens in Japan mit der chinesischen Schrift und Texte in chinesischer Sprache. Auch dort begegnet man ein letztendlich verfeinertes System der Glossierung, graphisch allerdings unterschiedlich aber inhaltlich doch vergleichbar und anschaulich. Dieser Ausblick ist zwar fesselnd, aber es gibt auch in Europa und Asien eine mehr benachbarte Form der Glossierung, sogar ganz nahe zu den biblischen Glossen, namentlich die Glossierung des Talmuds. Man findet dort nicht nur die zwei Fassungen des Talmud mit unterschiedlichen Traktaten und deren Kommentaren in Glossen, zuerst den Mischna und Gemara, sondern auch öfter den Standardkommentar des Raschi (1040-1105). Eine Seite einer Edition aus den Reihen der Monumenta Germaniae Historica ist noch recht einfach zu verstehen im Vergleich mit den Seiten des babylonischen und palästinischen Talmuds.

Wann schon die Einleitung zum Arbeitstreffen derart reichhaltig und interessant ist, brauche ich kaum den anderen Beiträgen zu empfehlen. Andreas Nievergelt (Zürich) macht zum Beispiel aufmerksam auf den oft übersehenen Glossen à la pointe sèche, oft kaum lesbar, aber gar nicht unwichtig, und jetz mit neuen Techniken buchstäblich besser im Bild zu bringen. Der Tagungsbericht enthält wie auch Cinatos Beitrag eine sehr nützliche Bibliographie. Hoffentlich bringen am Ende diese kurze Exkursion im Reich der biblischen und grammatischen Glossen wenigstens die beide Bibliographien Ansätze die man unbedingt auch im Bereich der juristischen Glossen im Mittelalter benützen kann, oder mindestens beitragen an der Reflexion über deren Erforschung. Wo man vielleicht mal den räumlichen, sprachlichen und zeitlichen Grenzen der eigenen Forschung überqueren möchte, kann ein Hinweis auf den kodikologischen Wörterbücher auf der Netzseite Codicologia (IRHT/CNRS) bestimmt ihrer Erkundung helfen, unter anderen mit dem Lexikon von Philippe Bobichon, Mise en page et mise en texte des manuscrits hébreux, grecs, latins, romans et arabes.

Eine Nachschrift

Wenige Tagen nach der Veröffentlichung dieses Beitrags begegnete ich im Netz ein App zur Hilfe bei der Lektüre der mittelalterlichen japanischen Schrift, The Hentaigana App, entwickelt von der UCLA und Waseda University.

Sommaire

Ce billet donne une impression d’un atelier tenu en octobre 2014 à Paris sur les gloses bibliques. Au centre on trouve un panorama des gloses fait par Franck Cinato avec des implications bien interéssants aussi pour l’étude des gloses juridiques au Moyen-Âge et autres disciplines dans lesquels on trouve des gloses.

Samenvatting

In deze bijdrage staat een overzicht van de verschillende vormen van glossen centraal zoals Franck Cinato dit in oktober 2014 presenteerde bij een workshop te Parijs over middeleeuwse bijbelglossen. Zijn model voor de beschrijving en analyse van glossen is beslist waardevol en stimulerend voor het onderzoek naar glossen in andere disciplines.

Summary

In this contribution a report on a workshop concerning biblical glosses held at Paris in 2014 prompts me to look here in some detail at the general introduction to medieval glosses offered by Franck Cinato. His model for the description and analysis of glosses deserves attention because it can be most useful for other disciplines, too.

Von der Glosse zur Fussnote

Oft ist die Übersetzung eines Buchtitels schwacher als im Original. Ein Beitrag auf dem Blog Medieval Books des niederländischen Paläographen Erik Kwakkel erinnerte mich heute am einen Ausnahmefall. Kwakkels Beitrag ‘The Medieval Origin of the Modern Footnote’ ist der mittelalterlichen Entwicklung der Fußnote gewidmet. Wie immer unterbaut Kwakkel seine Beiträge mit schönen Aufnahmen von Handschriften aus aller Welt, und nicht nur aus der reichen Bestände der Bibliothek seiner Universität Leiden. Auf Twitter (@erik_kwakkel) zeigt er täglich schönen und bemerkenwerte Bilder aus alten Handschriften, mit dazu meistens witzigen Anmerkungen. In seinem Beitrag zeigt Kwakkel besonders die Entwicklung der Verweisen zwischen dem Text und der Glossierung.

Banner Quill: Books before Print

Unterschiedliche Themen kehren auch zurück auf der Netzseite des Projekts Quill: Books before Print, wo er zusammen mit dem Photographen Giulio Menna ein Art illustriertes Glossar zur mittelalterlichen Buchproduktion bietet, diesmal für Kwakkel ausnahmeweise nur mit Bildaufnahmen von Leidener Handschriften. In der Abteilung “Using the Book” findet man dort einen kürzen Beitrag zum Begriff der Glossen. Vor einigen Tagen publizierte Erik Kwakkel auf seinem Blog Medieval Books einen weiteren Beitrag, ‘Medieval Notepads’, wo er etwas breiter den Auftritt und Zweck der Annotierung und Glossierung vorstellt und illustriert. Beide jüngste Beiträge sind in meiner Perspektive ausgezeichnete Beispiele gelungener Kurzeinleitungen zum Thema der Glossierung und Entwicklung der mittelalterlichen Buchbenützung.

Eine lange Geschichte

Umschlag Grafton 1998

Und jetzt endlich der Sprung von der Glossen zur Fußnote: In 1995 erschien ein kleines Buch von Anthony Grafton, The Footnote. A Curious History. Die deutsche Übersetzung hat den wunderbar richtigen Titel Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote (München 1998). Grafton hat für dieses Buch längere Zeit in Deutschland verbracht. Er beschreibt auf fesselnder Weise das Entstehen der modernen Fußnote als eine Erfindung des späten siebzehnten Jahrhunderts. Allerdings erwähnt er die Erforschung der antiken und mittelalterlichen Geschichte, aber die mittellalterliche Glossierung vieler Texten berührt er nicht. Es wäre bestimmt interessant mal genauer den Entwicklungen der Kommentaren am Rande zwischen dem Mittelalter und dem Zeitalter der frühen Aufklärung zu erforschen, und dabei die Grenze historischen Zeitalters mehrfach und ohne Hemmungen zu überqueren.

Die beide neueste Beiträge von Erik Kwakkel und die Erinnerung am schönen Buch von Anthony Grafton sind für mich eindeutig eine Anregung in 2015 die Forschung am Utrechter Glossenfragment weiterzuführen. In kürzer Zeit werde ich hier berichten über die Anwendung von digital tools bei diesem Projekt, und ganz besonders zur Qual der Wahl. Übrigens können Sie auch mich bei Twitter finden, namentlich als @GlossaeIuris.

Sommaire

Dans ce billet il s’agit de la lecture entraînant des deux billets écrits récemment par le paléographe néerlandais Erik Kwakkel à son carnet Medieval Books concernant le but et l’usage des gloses et notes dans les manuscrits médiévaux. En lisant ces billets je me souviens aussi d’un petit livre sur l’histoire de l’annotation.

Summary

Two recent postings on the Medieval Books blog of palaeographer Erik Kwakkel (Leiden) deal with the form and use of medieval glosses and notes. The very title of one posting brought back the memory of a book on the history of the footnote.

Samenvatting

Twee recente blogposten op Medieval Books van paleograaf en boekhistoricus Erik Kwakkel (Leiden) betreffen het ontstaan en het gebruik van glossen en aantekeningen in middeleeuwse handschriften. De titel van een van deze bijdragen herinnert aan een boek over de geschiedenis van de voetnoot.

Tempus fugit

Die Zeit geht schnell! Gerne hätte ich in 2014 längst hier einige neue Beiträge veröffentlicht, aber die Vorarbeit dazu komtt leider ziemlich langsam vorwärts. Auch meine weitere Netzauftritt hat mir verhindert hier rasch weiter zu gehen. Meine Netzseite Rechtshistorie, ein Portal für Rechtsgeschichte, ist gerade in Umbau für Neugestaltung nachdem erst schon vieles repariert geworden ist. Im Jahr des 100jährigen Gedenken an den Ersten Weltkrieg habe ich das Blog Digital1418 gegründet wo man Einkünfte bekommt über digitale Sammlungen zum Ersten Weltkrieg aus aller Welt und mit vielen Perspektiven.

Heute erscheint dieser Beitrag weil im Hintergrund einige technische Sachen auf Grund einer Umgestaltung by Hypotheses sich geändert haben. Die neue Farbe des Blogs ist eine eigene Hinzufügung. Im Bereich der sozialen Medien verweise ich jetzt auch auf Twitter wo man die Tweets von @GlossaeIuris folgen kann.

Die Anwendung von digital tools ist die Sache die in 2014 hier am meisten zu diskutieren ist. Wie trefft man den richtigen Auswahl? Welche Projekte sind sehr gelungen weil sie die für Handschriften typische Fragen gerecht werden? Wie arbeitet man mit einen bestimmten Tool? In einem neuen Beitrag kann ich hoffentlich endlich davon berichten und die Forschung am Utrechter Fragment weiterführen. Bei der Arbeit mit mittelalterlichen Handschriften wird man immer viel Geduld gebrauchen, auch im Zeitalter der digitalen Hilfsmittel. Die Geduldsprobe ist noch nicht ganz vorbei, aber hoffentlich lesen Sie hier bald mehr zum Thema der juristischen Glossen im Mittelalter.

Résumé

Le travail pour le choix des digital tools à utiliser avec le fragment d’Utrecht s’avance seulement peu à peu. Des travaux pour un site portail sur l’histoire du droit et un carnet dédié aux projets numériques autour de la Grande Guerre m’ont beaucoup occupé aussi.

Summary

The delay of new postings about choosing the right digital tool to deal with medieval glossed manuscripts is explained here briefly. Work on my legal history portal and on a new blog featuring digital projects concerning the First World War has also consumed considerable time.

Samenvatting

De keuze van de juiste en doeltreffendste digitale tool om middeleeuwse handschriften met glossen te bestuderen en uit te geven heeft flink vertraging opgelopen, mede door groot onderhoud aan de rechtshistorische portal Rechtshistorie en de start van een nieuwe blog over digitale projecten rond de Eerste Wereldoorlog.

Chi non ha Azzo non vada a palazzo

Comment écrire un article scientifique sans avoir sur le table une bibliographie le plus complète et relevante que possible? Est-ce qu’un écrit scientifique sans une liste détaillée et bien organisée des sources utilisés, ou au moins un certain nombre des notes explicatives a-t-il quelque valeur et peut-on le citer? Est-ce que même visiter le web et lire un blogue va-t-il avec le comportement d’un chercheur scientifique? Créer des réponses positives et constructives à ces questions est exactement le défi d’un carnet de recherche. L’auteur d’un carnet de recherche invite les gens de lui visiter dans son laboratoire, sa cuisine scientifique dans lequel on trouve plusieurs produits qui sont encore dans un phase préparatoire. Souvent on pense que seulement le résultat définitif, bien poli et se présentant dans un vêtement brillant est digne d’être publié, ou bien plus fortement, que seulement cela soit la science véritable. En effet je sais que jeter un coup d’œil derrière la porte ou le rideau est souvent très instructif.

Étudier Azo

Portrait d'Azo Porcius

Portrait d’Azo Porcius – image dans: Jean-Jacques Boissard et Theodor de Bry, Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione clarorum Virorum Imagines (Heidelberg 1669) – source: Mannheimer Texte Online (MATEO), http://www.uni-mannheim.de/mateo/epo.html

Eh bien, comment écrire sur les gloses préaccursiens sans s’occuper d’Azo Porcius (autour 1150-après 1220)? Il faut bien établir un état actuel des choses avant se plonger dans l’océan du droit médiéval. Malheureusement il n’y a pas un parcours régulier et rigoreux pour se rendre compte de la situation scientifique autour d’un juriste médiéval. Les encyclopédies et dictionnaires biographiques sont parfois vieux ou donnent un regard superficiel sur la vie et les œuvres d’un auteur. Le chose le plus pénible est de constater qu’il manque souvent des travaux préparatoires pour étudier en profondeur les œuvres d’un juriste comme Azo. Les historiens de droit médiéval s’occupent très souvent avec des sources encore inédites. Même du plus grand texte d’Azo, le Summa Codicis, il n’existe pas un édition critique ni des œuvres plus petits.

Le plus souvent on semble être content de trouver une édition dans la proximité ou dans une version numérisée trouvé par hasard en ligne sans s’occuper de la qualité de cette édition, ou on prend bien une édition fac-similé sans y réfléchir. Pour Azo on trouve les fac-similes suivants:

  • Azo, Summa Codicis (Papie 1506; réimpression Turin 1966) – avec aussi l’apparatus d’Hugolinus sur les Tres Libri
  • Azo, Summa Codicis (Venetiis 1581; réimpression Francfort-sur-le-Main 2008)
  • Azo, Lectura super Codicem (…) (Parisiis 1577; réimpression Turin 1966)

Cette été j’ai me bien occupé de dresser une bibliographie exhaustive sur Azo, mais bientôt j’ai me rendu compte qu’en effet on ne peut pas lui étudier sans le contexte des autres juristes contemporains. Dans une contribution ici j’ai déjà remarqué qu’il est difficile de attribuer un glose préaccursien à un juriste spécifique sans avoir lu plus qu’un manuscrit avec les mêmes gloses et le même sigle, l’indication abrévié d’un nom. On a parfois attribué à Azo des gloses qui étaient en vérité signés “Baz.” En effet il y a eu une petite bataille scientifique sur l’identité du juriste utilisant – ou caché par – cette abréviation!

L’entourage juridique

Étudier Azo c’est étudier le contexte des juristes en travail sur les textes du droit romain à l’université de Bologne et ailleurs. Au lieu de mettre sur mon blogue la liste des articles et livres qui concernent au premier lieu Azo il faut aussi regarder le milieu autour de lui. Une liste peut donner une impression fausse de sécurité, comme le fin d’une quête qui à vrai dire sera jamais fini, bien que sur cette liste brillante on trouve des publications rassemblés de partout. Avec la création d’un dossier bibliographique on ajoute un outil bien important, mais presque toujours cela n’est pas en soi le but d’un projet de recherche, plutôt seulement un étape. Éditer et commenter les gloses préaccursiens n’est pas fini quand on a créé un tableau des gloses nettement rempli des renvois aux juristes qui ont contribué un ou plusieurs gloses. Un manuscrit avec un, deux ou trois couches des gloses se trouve dans l’océan des manuscrits juridiques du Moyen Âge. Il faut s’occuper des gloses préaccursiens in vivo, c’est à dire dans leur contexte, et pas seulement in vitro, isolé comme un objet dans un musée ou un laboratoire. Il faut se plonger dans le réseau des juristes, leurs activités et écrits, et reconstruire ou au moins esquisser ce réseau.

Chi non ha Azzo non vada a palazzo: qui n’a pas Azo ne peut pas aller au palais de justice. Dans ce proverbe le point n’est pas seulement de connaître les opinions, l’enseignement et les œuvres d’Azo, mais qu’il faut être comme les juristes qui sont chargé de faire justice. Entrer vraiment dans leur comportement, dans leurs attitudes est le défi des historiens de droit, est nécessaire pour pouvoir répondre les questions autour les gloses avant la composition de la Magna Glosa, l’apparatus complet des gloses compilé et rédigé par Accursius.

Sans aucun doute Azo restera dans un certain sens un juriste énigmatique: il manque d’information exacte et vérifié sur le plupart de sa vie. En ce regard il est séduisant de s’imaginer d’arriver à quelques réponses nouvelles, mais la priorité est de situer Azo dans le milieu universitaire de Bologne et autres universités en train comme lui de réutiliser le droit romain pour la société de leur temps. Pourquoi créer des gloses? Pourquoi choisir cette forme? Comment comprendre leur valeur en vue des autres genres juridiques? Si on ne pose pas aussi des questions sur ce plan on se perdra au forêt des gloses juridiques de ce période. Alors je n’ai pas suivi une voie complètement égarée en cherchant des publications sur Azo, mais avoir une bibliographie actuelle sur lui est surtout un aide en route pour lui rendre justice quand on lui retrouve pleinement et le plus vivant au milieu des autres juristes. Face à cette situation il va presque sans dire que le manuscrit à Utrecht n’est pas le seul témoin à étudier et presenter ici.

Post-scriptum

Sur le site Bio-Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists (Ames Foundation et Harvard University) on trouve maintenant un dossier très étendu sur Azo écrit par Kenneth Pennington (Catholic University of America, Washington, D.C.), avec une bibliographie excellente.

Zusammenfassung

Die Erforschung der Azo zugeschriebenen Glosen kann nicht der einzige Gegenstand der weiteren Entdeckung seines Lebens sein. In diesem Beitrag wird dazu ermuntert ihn und andere mittelalterliche Juristen im Kontext ihrer Zeit und Aktivitäten zu erforschen statt ein einzigen Jurist oder eine vereinzelte Handschrift im Mittelpunkt zu stellen. Es ist weniger sinnvoll um eine nur scheinbar vollständige Bibliographie zum einem mittelalterlichen Jurist herzustellen, weil eine derartige Bibliographie hier nur als Hilfsmittel dienen kann und nur eingeschränkt als eigenes und unabhängiges Forschungsziel wertvoll ist.

Samenvatting

De bestudering van preaccursische glossen loopt het gevaar zich te verliezen in de toeschrijving aan juristen van afzonderlijke glossen in één handschrift. Een jurist als Azo valt slechts zinvol te bestuderen wanneer men hem bekijkt in de context waarin hij leefde en werkte, als jurist tussen andere juristen die zich inspanden het Romeinse recht opnieuw bruikbaar te maken. Een bibliografie van studies met betrekking tot Azo kan slechts een hulpmiddel zijn om hem in breder verband te plaatsen, en vormt slechts in beperkte mate een zelfstandig waardevolle zaak.

Summary

The study of preaccursian glosses cannot detach itself from the study of medieval lawyers in general. However great the fame of Azo it does him more justice to place him well within the context of his time, his colleagues and activities, in short, not to look at him in isolation. The very glosses he wrote form a part of a much wider activity aiming at a new use of Roman law for his own time. Creating a bibliography which focuses solely on Azo can give a false impression of completeness and reliability.

Glossen an vielen Stellen

Mit leider einigen Monaten Verspätung ist es jetzt an der Zeit um mal in Detail einige Glossen im Utrechter Handschriftenfragment der Digesten zu zeigen. In diesem Beitrag geht es um die genaue Beobachtung der Textlage. Faktisch handelt es sich um mehrere Textlagen: der Digestentext, die Zeichen zu den Glossen, die Glossen am Rande und Interlinearglossen. Diese kleine Zeichen verweisen bei genauen Textstellen auf den darauf betreffenden Glossen.

Erstes Baltt des Utrechter Handschriftenfragments

Erstes Blatt des Utrechter Handschriftenfragments – Photo Universiteitsbibliotheek Utrecht, Bart Jaski

Die Aufnahme des ersten Blatt zeigt augenscheinlich kaum wichtige Sachen. In der Mitte findet sich ein Textblock mit ringsum Glossen. Erst Detailaufnahmen machen klar wie viel man nicht oder nur teilweise bemerkt im großen Bild, und nicht nur die Interlinearglossen im feinsten Schrift zwischen den Zeilen.

Detail des Erstes Blatt

Detail des Erstes Blatt, oben rechts – Photo Universiteitsbibliotheek Utrecht, Bart Jaski

Als Beispiel der Textherstellung wähle ich die rechter Ecke des Fragments. Sofort wird deutlich wie wichtig hier die Aufnahmequalität ist. Für diese Netzseite habe ich das Detailbild von fast 8 MB verkleint auf nur 76 kB. Es ist eindeutig daß man hier wirklich eine Makroaufnahme in kompletten Umfang braucht um den Digestentext, die Glossen und die Zeichen unter Einbegriff aller Details zu studieren und edieren. Allerdings zeigt sich hier auch daß man gerade einige Zeichen in diesem Bildausschnitt nicht beobachten kann. Die Frage zu welcher Textstelle eine Glosse gehört, lasst sich nur beantworten mit Hilfe von vielen Detailaufnahmen. Für diese philologische Feinarbeit braucht man zusätzlich Geduld! Selbstverständlich wird man das Handschriftfragment nicht nur am Schirm studieren.

Bei der juristischen Kommentierung mit Glossen gehört eine genau bestimmte Textstelle zusammen mit einer Glosse. Es geht den mittelalterlichen Juristen gerade um die genaue Deutung und Erklärung bestimmter Wörter und Ausdrücken, nicht um ein globales Kommentar das nur oberflächlich mit dem Text verknüpft wird.

Glosse "Publicus locus" ad Dig. 43.8.1

Glosse “Publicus locus” ad Dig. 43.8.1 – Detail von Bild Universiteitsbibliotheek Utrecht, Bart Jaski

Schauen wir mal genau beim Anfang der Digestenstelle Dig. 43.8. Die Rubrica, die Aufschrift des Titulus in Rot, lautet “Ne quid in publico loco vel itinere fiat”. Die Inscriptio von Dig 43.8.1, der Verweis der Entlehnung aus einem Werk eines römischen Juristen, stimmt hier nicht ganz. Man liest hier normalerweise Paulus [libro] 64 ad edictum. Die erste Zeile liest: “In loco publico praetor prohibet aedificare et interdictum proponit”. Ungewöhnlicherweise ist die Glosse Publicus locus -rechts oben – die mit dieser Textstelle verbunden ist, gerade nicht mit einem Zeichen markiert geworden. Die Glosse hat den folgenden Inhalt:

Publicus locus non fiscalis patrimonii uel et publicis usibus destinatis et priuatis desint, et non quasi suus sed iure civitatis. Ideo proponitur hoc interdictum prohibitorium ne quid in loco publico fiat uel mittatur per quod commodum quod ex eo c [große Textlücke] immitatur [?] ut est aditus prospectus.

Bevor man diese Glosse interpretiert soll man zuerst bemerken daß es an der Obenrand des Fragments eindeutig Textverluste gibt. Das Blatt ist leider nicht vollständig erhalten. Vielleicht vermissen wir dadurch ein Zeichen zu dieser Glosse. Zwischen den ersten Zeilen von Dig. 43.8.2 findet man drei Zeichen bei den drei weiteren Glossen rechtsoben:

  • Qua ex re
  • De eo quod factum
  • Tantum

Die letzte Glosse fängt allerdings an mit “Ad minus”. Eine weitere Glosse Prohibitorium war zwar vorgesehen, aber nur den Anfang ist notiert geworden. An anderen Stellen auf diesem Blatt sieht man auch diesen Vorgang, Glossen mit nur dem Anfangswort. Weil die Inscriptio ja viel versprechend ist, folgt hier eine Transkription der Glosse Ad minus.

Ad minus ergo sequitur neque in auo puerique possit ad facienda iii. § de seruitutibus. ut pre[notatur] an unus immo uicarande[??] fatear l. Plus iuris habeo proponendo inter quir. censeo uniuersitatis. Az.

Meine Transkription dieser an Azo Porcius zugeschrieben Glosse ist leider an einigen Stellen noch nicht fertig, und auch deswegen ist es besser diese Glosse später zu diskutieren. Ganz klein ist unter dieser Glosse unter uniuersitatis noch “non dabo” rasiert geworden, wahrscheinlich ein Verweis auf einer Berichtigung wo statt “hoc interdictum prohibitorium” “hoc interdictum dabo prohibitorium” geschrieben war. Die Korrektur ist interlinear eingetragen geworden.

Diese Besprechung dieser Glossen und ihres Umfelds in einer kleinen Ecke des Handschriftfragments zeigt in nuce schon eine Menge Fragen die man begegnet bei der Vorarbeit zur Edition dieser Glossen. Zum Beispiel Fragen der Paläographie gehören zu den hier zu lösen Problemen. Meiner Meinung nach kann man die Glossen nicht ohne Rücksicht auf der Text verstehen und deswegen auch nicht ohnehin edieren. Eine richtige und zutreffende Interpretation ist erst möglich nachdem man die unterschiedliche Elementen der Text in ihren Zusammenhang studiert hat. Die Glossen sind Elementen eines textuellen Netz. Es lohnt sich besonders jetzt zu fragen welche Hilfe digital tools hier bieten können um eine zutreffende Edition und Kommentierung herzustellen. Die Lage dieser frühen Glossen zeigt teilweise auch wie lange der Weg ist zur Glossa ordinaria des dreizehnten Jahrhunderts in ihrem wunderbar geordneten Gewand.

Summary

In this post I look at a particular corner of the manuscript fragment at Utrecht University Library to show some of the difficulties in editing the preaccursian glosses. It is not possible to study the glosses correctly without looking in painstaking detail at the precise connections between the Digest text under discussion and the glosses themselves. This manuscript shows nicely the long road to go before medieval lawyers arrived at the Glossa ordinaria of the thirteenth century in its splendidly organized outlook.

Sommaire

Dans ce billet il s’agit d’un tout petit coin de notre fragment manuscrit à la Bibliothèque Universitaire d’Utrecht pour y montrer la multitude des problèmes devant le chercheur en travaillant sur l’édition des gloses préaccursiens. Il n’est pas possible d’arriver à une édition correcte et une interprétation convaincante sans se poser devant ces problèmes. Les relations entre le texte et les gloses sont ici plus difficiles que face à la glose ordinaire du treizième siècle dans sa toile bien façonnée.

Samenvatting

In deze bijdrage wordt aan de hand van een kleine hoek van het Utrechtse fragment van een juridisch handschrift een deel van de problematiek getoond rond de uitgave van vroege, zogeheten preaccursische glossen. Het is noodzakelijk om telkens precies vast te stellen welke Digestenpassage verbonden is met een bepaalde glosse. Zonder duidelijk zicht op de vele textuele lagen van dit handschrift is een betrouwbare editie ervan en correct commentaar erop ver weg. Het handschrift toont verder ook hoe lang de weg nog was tot men de fraaie layout van de glossa ordinaria in de dertiende eeuw bereikte

Juristische Glossen im Mittelalter: Ein Überblick

Am Anfang des Projekts um das Handschriftfragment der Universiteitsbibliotheek Utrecht gehört ein Überblick über die rechtsgeschichtliche Forschung zu mittelalterlichen Glossen. In dieser Skizze zeige ich einige Probleme der Edition und Erforschung derartigen Glossen und einige wichtige Leitfaden bei der Forschung. Bibliographische Vollständigkeit ist hier nicht meine Aufsicht.

Im Bereich der Geschichte des gelehrten Rechts ist die Erforschung keine Neuigkeit des zwanzigsten oder heutigen Jahrhunderts. Bei der Erkundung der überlieferten Quellen und Handschriften wurden Glossen des zwölften Jahrhunderts schon früh miteinbezogen. Allerdings hatte zuerst das riesige Projekt zur Erstellung der Glossa ordinaria zu den Texten des römischen Rechts im Corpus Iuris Civilis die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Schon im vierten Band seiner Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (1. Auflage Heidelberg 1815-1831) veröffentlichte Friedrich Carl von Savigny aber auch Beispiele von Glossen die Juristen zugeschrieben werden aus der Zeit vor Accursius (um 1182-1263), Verfasser der Glossa ordinaria. Leider gibt es nur wenige spätere Editionen von Glossen dieser Juristen. Oft ist gerade die Zuschreibung an einen bestimmten Juristen die Frage, weil ihre Namen nur gekürzt am Ende der Glossen genannt werden. Bei diesen Zuschreibungen gibt es Irrtümer. Erst ein möglichst umfassender Überblick über die Handschriften hilft um hier mehr Klarheit zu erreichen.

In diesem Beitrag ist es nicht sinnvoll eine vollständige Bibliographie zur Ausgaben älterer juristischen Glossen anzubieten. Zu den ältesten Ausgaben voraccursischen Glossen zählt Friedrich Wilhelm Conrad Beckhaus (Hrsg.), Bulgari ad Digestorum titulum De diversis regulis iuris antiquis commentarius et Placentini ad eum additiones vel exceptiones (Bonnae 1856, Nachdruck Frankfurt am Main 1967; digitalisiert bei Gallica). Einige Editionen von Glossen sind auch zu finden in den Sammlung von Giovanni Battista Palmieri und Augusto Gaudenzi (Hrsg.) Scripta anecdota glossatorum. Biblioteca iuridica medii aevi (3 Bde., Bologna, 1888-1901; 2. Aufl. 1913-1914, digitalisiert bei der Staatsbibliothek Berlin; Nachdruck Turin 1962). Für an Johannes Bassianus zugeschrieben Glossen gibt es eine umfangreiche Edition von Severino Caprioli, ‘Quem Cuiacius Johanni tribuerat’, Annali di Storia del Diritto 7 (1963) 132-248. Gerade die Identität und Zuschreibung an diesen Jurist ist in den letzten Jahrzehnten wiederholt diskutiert geworden, unter anderen durch Annalisa Belloni und André Gouron.

Für die Glossen zu den Institutionen Iustiniani ist die Lage am günstigsten. Pietro Torelli edierte ein Band Accursii Florentini glossa ad Institutiones Iustiniani imperatoris (Liber I) (Bologna 1939) mit den Glossen des Accursius. Zu den Ausgaben voraccursischen Glossen zu den Instituten gehören besonders La Glossa di Casamari alle Istituzioni di Giustianino, Alberto Alberti (Hrsg.) (Mailand 1937), La Glossa di Poppi alle Istituzioni di Giustianino, Victor Crescenzi (Hrsg.) (Rom 1990) und Glosse preaccursiane alle Istituzioni, I: Libro primo, strato azzoniano, Severino Caprioli (Hrsg.) (Rom 1984); II: Libro secondo, strato azzoniano, Severino Caprioli (Hrsg.) (Rom 2004). Man bemerkt bei den letzten Titeln das Wort strato, etwa mit “Lage” zu übersetzen. Tatsächlich hat man öfter mit Glossen mehrerer Verfasser zu rechnen die auch faktisch in zwei oder mehr Lagen in den Handschriften stehen. Nicht nur am Rande einer Handschrift, sondern auch zwischen den Zeilen findet man Glossen; die letzte werden Interlinearglossen genannt. Für die Tres Libri – im hohen Mittelalter waren die Bücher 10-12 des Codex Iustinianus separat überliefert – hat Emanuele Conte die Überlieferung und frühe Glossierung und Kommentaren erforscht in seinem Buch Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio (Frankfurt am Main 1990), mit dazu die Edition einiger voraccursischen Glossen.

Schon vor dem zwöflten Jahrhundert gab es juristische Texte mit Glossierung. Die Scholien zu den Basilica sind dabei zu beobachten als ein wichtiges Beispiel im Byzantinischen Reich. Die Datierung dieser frühen glossierten Handschriften wird in den letzten Jahren neu diskutiert, weil man oft noch mit Beschreibungen aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts hat gearbeitet. Jüngst haben Charles Radding und Antonio Ciaralli, The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages: Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival (Leiden, 2007) sich bemüht um dieses Problem eingehend zu besprechen. Zu den frühesten Texte mit Glossen gehören die Turiner Institutenglosse – ediert von Alberto Alberti, La “Glossa Torinese” e la altre glosse del ms. D.III.13 della Biblioteca Nazionale di Torino (Turin 1933) – und die Summa Perusina, ediert von Francesco Patetta, Adnotationes Codicum Domini Justiniani (Summa Perusina) (Rom 1900; Nachdruck Florence 2008). Das sechste Buch der Summa Perusina kann man auch im Netz lesen in der Neubearbeitung der Edition Patetta durch Simon Corcoran im Rahmen des Projet Volterra (London).

Die heutige Erforschung der juristischen Glossen des Hochmittelalters ist geprägt durch die Vorarbeiten und grundlegende Beiträge von Hans van de Wouw und Gero Dolezalek. Sie publizierten in 1972 das Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600. In 2012 hat das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main – wo dieses Repertorium auch entstanden ist – ein Online-Datenbank eröffnet mit einer Netzfassung und Neubearbeitung dieses Verzeichnis, wo bei jeder Handschrift oft viel (ältere) Literatur erwähnt wird. Beide Wissenschaftler haben öfter über Glossen und die Arbeitsweise der Glossatoren geschrieben. Dolezaleks Aufsatz ‘Libri magistrorum and the transmission of glosses in legal textbooks (12th and early 13th century)’, in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Vincenzo Colli (Hrsg.) (Frankfurt am Main 2002) 315-350, bietet zugleich ein Leitfaden zur Erforschung der voraccursischen Glossen. Wie wichtig ein Überblick der relevanten Handschriften ist, zeigt in diesen Tagen das neue Projekt Manuscripts Online: Written Culture 1000 to 1500, ein Portal wo man eine Fülle von Projekte zu mittelalterlichen Handschriften durchsuchen kann. Ein Plädoyer für ein Gesamtverzeichnis der Handschriften met voraccursischen Glossen findet man schon in einem Aufsatz von Severino Caprioli, ‘Per un schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese’, in: Per Francesco Calasso. Studi degli allievi (Rom 1978) 73-166.

Der Text der Digesten war im Hochmittelalter in drei Teilen vorhanden, das Digestum vetus {D. 1.1-24.2], das Infortiatum [D. 24.3-38.17] und das Digestum novum [D 39.1-50.17]. Auch für die Überlieferungsgeschichte dieser Teile bieten beide obenerwähnte Autoren grundlegende Studien, zum Beispiel Hans van de Wouw, ‘Zur Textgeschichte des Infortiatum und zu seiner Glossierung durch die frühen Bologneser Glossatoren’, Ius Commune 11 (1984) 231-280, und Gero Dolezalek, ‘Index manuscriptorum veterum Infortiati’, Ius Commune 11 (1984) 281-286. Die Aufsätze der Zeitschrift Ius Commune (1967-2001) kann man seit einigen Jahren auch digital aufrufen. Zusammen mit Laurent Mayali veröffentlichte Dolezalek das Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani (2 Bde., Frankfurt am Main 1985) worin es besonders auch um die Erforschung preaccursischer Glossen geht. Zu den Juristen deren Glossen Dolezalek ediert hat gehören Martinus Gosia [‘Der Glossenapparat des Martinus Gosia zum Digestum Novum’, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 86 (1967) 245-349] und Azo [‘Azos Glossenapparat zum Infortiatum’, Ius Commune 3 (1970) 186-207]. Dolezalek und Ciaralli edierten zusammen Glossen des zwölften Jahrhunderts in ‘Codicis Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th century). Comments on and edition of Ms. 974 at Yale University’s Beinecke Library’, in: Ius Romanum-Ius Commune-Ius Hodiernum [Festschrift Eltjo Schrage] (Amsterdam-Aalen 2010) 75-100. Die Beinecke Library bietet auf ihrer Netzseite Aufnahmen der Handschrift 974 an. Auch in diesem Aufsatz handelt es sich um ein Handschriftfragment. Tatsächlich sind die voraccursische Glossen vorwegend nur noch in derartigen Fragmente erhalten.

…und auch noch Kanonistik

Um deutlicher die Vielfalt und Schwierigkeit des Forschungsgelände zu zeigen sollte ich hier auch noch die kanonistische Glossen wenigstens kurz erwähnen, weil die mittelalterliche Kanonistik ja das zweite grosse Arbeitsfeld der Juristen war. Besonders im zwölften Jahrhundert muss man mit engen Beziehungen zwischen Legistik und Kanonistik rechnen. Hier muss man unbedingt den Namen Rudolf Weigands nennen. Ein Hauptwerk des Würzburger Forschers ist gegeben mit Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen (4 Bde., Rom 1991). Viele seiner Aufsätze findet man im Sammelband Glossatoren des Dekrets Gratians (Goldbach 1997). Weigand hat auch über frühe Glossen zum römischen Recht geschrieben. Auch im Titel des Repertorium der Kanonistik 1140-1234, I: Prodromus corporis glossarum (Città del Vaticano 1937) von Stephan Kuttner waren Glossen zurecht expressis verbis genannt geworden. Neben den grossen Summen und Lecturae gehören Glossen und Quaestiones zu den wichtigen Textformen der mittelalterlichen Juristen.

Glossen als Hypertext

Es wird immer deutlicher daß Glossen ein Art Hypertext zu den Texte des Corpus Iuris Civilis bilden. In seinem Aufsatz ‘Apparatus: iper-testo vivo e aperto’, Ius Commune 28 (2001) 47-59, hat Giuseppe Speciale diese Auffassung für die sogenannten apparatus, grossere Glossensammlungen, zuerst auch für die mittelalterliche Rechtsgeschichte vertreten. Die Inhalt der Glossen kann sich einfach leicht ändern genau so wie ihr physische Position beim Text, allein oder in einer Glossenkette. Meiner Meinung nach bilden Glossen ein ideales Thema für Besprechung und Bearbeitung im Netz.

Eine Nachschrift

Unter den Publikationen zu juristischen Glossen im Mittelalter sind besonders die Beiträge von Gero Dolezalek sehr wichtig. Jüngst erschien sein Beitrag ‘Glosses and the Juridical Genre “Apparatus glossarum” in the Middle Ages’, Rivista Internazionale di Diritto Comune 32 (2021) 9-54. Hier sei besonders auch die frei zugängliche Bibliographie im Netz der Regesta Imperii in Mainz genannt als Hilfsmittel für die Literatursuche (Suchmaske Deutsch und Englisch).

Summary

This contribution offers a brief overview of the research on juridical glosses by legal historians since the nineteenth century. Some major editions and publications with guidelines for the study and edition of these glosses figure here. Roman law gets most attention here, but canon law is not forgotten.

Sommaire

Ce billet donne un bref aperçu de la recherche sur les gloses juridiques par les historiens du droit médiéval depuis le dix-neuvième siècle. On trouve ici quelques éditions importantes, les répertoires des manuscrits et des articles qui peuvent servir comme guide pour l’étude et l’édition critique de ces gloses. Je m’occupe ici surtout du droit romain au Moyen Âge, mais j’ai ajouté aussi quelques renseignements sur les gloses du droit canonique médiéval.

Samenvatting

In deze bijdrage vindt u een kort overzicht van de wetenschappelijke bestudering van juridische glossen vanaf de negentiende eeuw. Behalve een aantal titels van tekstuitgaven wordt met name gewezen op enkele handschriftenoverzichten en methodisch belangrijke artikelen en studies, zowel voor de bronnen van het Romeinse recht als ook op het gebied van het canonieke recht.